Кой те иска?

ж.к. Младост4, Бизнес Парк София, сгр. 7Б

HCLTech

HCLTech е глобална технологична компания,  с повече от 227 481+ служители в 60 страни, предоставяща водещи в индустрията възможности, съсредоточени около дигитални, инженерни, облачни и изкуствен интелект, задвижвани от широко портфолио от технологични услуги и продукти. Ние работим с клиенти във всички основни вертикали, предоставяйки индустриални решения за финансови услуги, производство, науки за живота и здравеопазване, технологии и услуги, телекомуникации и медии, търговия на дребно и CPG и обществени услуги. Консолидираните приходи за 12 месеца до март 2024 г. възлизат на 13,3 милиарда долара. За да научите как можете да увеличите прогреса за вас, посетете hcltech.com.

Обявени сме за Най-добър глобален работодател за 2024 г. и сертифицирани като Топ работодател в 26 държави от Top Employers Institute в три региона, Азиатско-тихоокеанския регион, Северна Америка и Европа, за последователност в практиките на хората по целия свят. Тези отличия демонстрират нашия ангажимент за насърчаване на работна среда с иновативна и прогресивна работна култура. За да научите как можем да увеличите прогреса за вас, посетете hcltech.com“

Оферти за работа