ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА BULGARIA WANTS YOU

Настоящата политика за поверителност предоставя информация за това как „Ди Ен Ей Медиа“ АД („Администраторът“, „Дружеството“), събира и обработва Ваши лични данни, когато използвате нашия сайт www.bulgariawantsyou.com.

I. Координати за връзка с Администратора и длъжностното лице по защита на данните:
Име: „Ди Ен Ей Медиа“ АД
ЕИК: 205882707
Адрес: гр. София, ул. „Галичица“ № 22
Електронна поща: info@bulgariawantsyou.com 

II. Какви Ваши лични данни обработваме и как ги използваме:
1. Дружеството обработва личните данни на следните категории физически лица:
1.1. Физически лица, които са се регистрирали на сайта;
1.2. Физически лица, които използват сайта без да се регистрирали;
1.3. Физически лица, отправили запитвания чрез различните канали;
1.4. Физически лица, абонирали се за нашия бюлетин или записали се за организирани от Дружеството събития.
1.5. Физически лица, участващи в организираните от нас събития като лектори или зрители.
2. Когато се регистрирате на нашия сайт, за да използвате нашите услуги. За да кандидатствате по свободна позиция, обявена на нашия сайт, Вие трябва да се регистрирате като наш потребител. При регистрация е необходимо да въведете име и фамилия, електронен адрес, снимка и отговор на въпрос (по желание). Възможно е също така да обработваме и следните допълнителни лични данни: образование, гражданство, местожителство, желана сфера на развитие, като ще обработваме същите само и единствено за статистически цели. След като даден потребител създаде свой профил, същият има възможност, по негова преценка, да кандидаства по една или повече публикувани обяви, като прикачи допълнителен файл със своята автобиография (CV), която да изпрати към компанията. Дружеството няма да има достъп до личните данни, съдържащи се в прикачените от Вас файлове, а единствено ще препраща същите към избраните от Вас работодатели.
3. Когато използвате нашата контактна форма или друга наша услуга на уебсайта (например абониране за нюзлетър), ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили, са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна.
4. Ваши лични данни, получени от трети страни: Ако сте „харесали” нашия профил в социална мрежа или го „следвате”, съгласно практиките на съответните мрежи, Вие ще виждате съобщения, реклами или материали, публикувани от нас на страницата ни. Ако направите запитване до нас чрез съответната страница или, например, коментирате наша публикация, ние може да използваме функционалностите на същата мрежа, за да Ви отговорим, а ако сте поискали да се свържем с Вас по друг начин, ние ще се съобразим с Вашето желание с оглед на нашия легитимен интерес да отговорим на Ваше запитване.
5. Не събираме специални категории данни - като информация за вашата раса, политически мнения, религия, здраве или сексуална ориентация, както и каквито и да е други лични данни, които попадат в специалните категории лични данни.
6. Данни, предоставени при участие в промоционални кампании.
7. При организирането на събития е възможно да съберем данни като имена, телефон и електронен адрес. В определени случаи, при провеждане на общественото събитие можем да извършваме видеозаснемане на същото като изображенията на заснетите лица са само детайл в общата картина от събитието и респ. съгласие не е необходимо.

III. За какво използваме Вашите лични данни:
Ние използваме Вашите лични данни, събрани през сайта ни за редица цели, като например:
1. За да Ви запознаем с нашата кауза, насочена към повишаване качеството на живот в страната ни, вкл. чрез провеждането на кампании и събития и разпространяването им в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора;
2. Да за изпълним задълженията си по договора с Вас, като Ви предоставим възможност, след регистрация, да кандидатствате по някоя от обявените на нашия сайт свободни позиции;
3. Да Ви предоставим услугите, за които сте се абонирали, като например да Ви изпращаме рекламни и други съобщения с Ваше изрично съгласие;
4. За статистически цели като анализ на работата на нашия сайт приложения и за да разберем как посетителите ги използват;
5. За да отговорим на Вашите запитвания и да разгледаме оплакванията Ви.

IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни:
Използваме Вашите лични данни само когато имаме законово основание за това. Определяме законовото основание според целите, за които сме събрали Вашите лични данни. Във всеки случай, законовото основание ще бъде едно от следните:
1. Съгласие: Пример за това е, когато предоставите Вашето изрично съгласие да получавате маркетингови съобщения от нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като последвате инструкциите в мейла, съдържащ рекламните съобщения. Включително при някои по специфични кампании, за които ще Ви бъде поискано изрично съгласие, когато това е необходимо.
2. Легитимни интереси: Когато е необходимо да разберем нашите потребители, да популяризираме услугите си и оптимизираме работата на нашия сайт за максимална ефективност. Например, ние ще разчитаме на легитимния си интерес, когато провеждаме публични събития с цел популяризираме нашата кауза, вкл. когато фотографираме или записваме същите, за да ги разпространим до повече хора, на които можем да помогнем. Също така и когато анализираме какво съдържание е било гледано на нашия сайт, така че да разберем как се използва, или за да отговорим на Ваше запитване, постъпило чрез контактната ни форма.
3. Договорно основание: Когато се регистрирате на нашия сайт, между Дружеството и Вас се сключва договор за предоставяне на услуга. По силата на този договор ние сме задължени да поддържаме Вашия профил за срока на договора и да Ви осигурим възможност за използване на услугите, които сме се задължили да Ви предоставим.
4. Спазване на закона: В някои случаи може да имаме правно задължение да използваме или съхраняваме Вашите лични данни.

V. Сигурност на Вашите лични данни:
1. Дружеството предприема всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните. Ще предприемем и унищожаване на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово задължение да ги обработва за по-дълъг период от време.
2. Дружеството е въвело мерки за сигурност с цел предотвратяване случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Администраторът също така предоставя достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те трябва да ги пазят поверително.

VI. На кого споделяме личните Ви данни:
1. Администраторът предоставя Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, като например:
1.1. Доставчици на услуги – обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.
1.2. Други изпълнители, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.
1.3. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.
1.4. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато и доколкото това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.
1.5. Социални мрежи чрез публикуване на публикации от всякакво естество.
2. Когато кандидаствате по някоя обява, ние автоматично ще препратим Вашата автобиография (CV) до избрания от Вас работодател. Ние нямаме достъп до прикачените от Вас файлове, а единствено препращаме същите по силата на сключения между Вас и нас договор, както и по силата на сключените между нас и нашите партньори-работодатели договор, в която хипотеза ние сме обработващ лични данни за съответният възложител-работодател.
3. Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай Администраторът остава отговорен за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.
4. Международно предаване на данни: Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”). Ако предаваме Ваши лични данни към „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя.=

VII. Срокове за съхранение на личните Ви данни:
1. Личните Ви данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно, освен ако не е налице задължение, което да ни задължава да ги обработваме за по-дълъг период от време.
2. Личните Ви данни, събрани във връзка с Вашата регистрация на сайта, ще се обработват до момента на заявяването за закриване на профила Ви и изтичането на период от 1 /една година/. В този период, Вие може да възстановите профила си по всяко време. След изтичането му, ние ще унищожим събраните Ваши лични данни, освен ако не е налице задължение, което да ни задължава да ги обработваме за по-дълъг период от време. В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.
3. При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски, статистически или други цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.
4. Ако вече нямаме нужда от Вашите данни, ние ще ги изтрием или ще ги направим анонимни, като премахнем всички подробности, които Ви идентифицират. Ако сме поискали разрешението Ви да обработваме личните Ви данни и нямаме други законови основания да продължим с тази обработка, и вие оттеглите разрешението си, ние ще изтрием Вашите лични данни в разумен срок.
5. Когато обработваме Ваши лични данни на основание съгласие, например за маркетингови цели, същите се обработват и съхраняват до получаване на искане от Вас за оттегляне на съгласието и изтриването им.

VIII. Вашите права:
1. Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Дружеството на личните Ви данни:
1.1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
1.2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Дружеството обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
1.3. Право на коригиране – право да поискате Дружеството своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.
1.4. Право на изтриване (правото "да бъдеш забравен") – право да поискате Дружеството да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Част от правото "да бъдеш забравен" е и задължението Дружеството да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.
1.5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Дружеството ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:
1.5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който Дружеството трябва да провери верността им;
1.5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Дружеството да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;
1.5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Дружеството са законни.
1.6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Дружеството и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
1.7. Право на възражение – по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дружеството при наличие на законово основание за това – например по отношение на снимките и видеозаписите, направени на нашите публични събития. Когато възражението е основателно, правото на Дружеството да обработва личните данни отпада;
1.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Дружеството при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
1.9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Дружеството на личните Ви данни, когато личните данни се обработват на основание съгласие (например за маркетинг цели). Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработването на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработването на личните данни от Дружеството в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката - законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, в изпълнение на договор или при наличие на законен интерес.
1.10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.
2. Ако желаете да упражните правата си по-горе или желаете да научите повече за обработването на Вашите лични данни, следва да се обърнете към Дружеството, като изпратите искане в свободна форма до горепосочения адрес или посетите нашия офис. Нашите колеги ще Ви предоставят форма за упражняване на Вашите права относно личните данни, в която следва да заявите кои и доколко от правата си желаете да упражните.
2.1. Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.
2.2. Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.
2.3. Дружеството се задължава да отговори на всяко Ваше искане в срок до 30 дни от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомени до 1 месец от получаване на искането.

IX. Промени в настоящата Политика за поверителност:
Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт www.bulgariawantsyou.com. Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.

Настоящата Политика е в сила от 14.07.2020 г.